ภาพจากโครงการฝึกอบรม “รู้ทัน กันหักซ้ำ” Thailand FLS forum and workshop 2566

โครงการฝึกอบรม “รู้ทัน กันหักซ้ำ” Thailand FLS forum and workshop 2566 จัดเมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 ณ. รร.แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ

โครงการของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ TOPF และ FFN Thailand โดยมี ท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ เป็นประธานเปิดงาน