ชมรมรักษ์กระดูก

สนับสนุนโดยมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย

ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรคกระดูกพรุนฯ ดำเนินการเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันและการรักษาโรคกระดูกพรุนแก่ประชาชนทางสื่อต่างๆ สนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่มสำหรับประชาชนอาสาสมัครหมู่บ้านหรือกลุ่มอาสาเพื่อตระหนักรู้ถึงภัยเงียบของโรคกระดูกพรุน รวมไปถึงการส่งเสริมการป้องกันโรคกระดูกพรุนตั้งแต่วัยเด็ก

คณะกรรมการบริหาร ชมรมรักษ์กระดูก
วาระ พ.ศ. 2566-2567

 1. นพ. xxxxxx xxxxxxxxxxx
 2. นพ. xxxxxx xxxxxxxxxxx
 3. พญ. xxxxxx xxxxxxxxxxx
 4. นพ. xxxxxx xxxxxxxxxxx
 5. นาย xxxxxx xxxxxxxxxxx
 6. นาง xxxxxx xxxxxxxxxxx
 7. นพ. xxxxxx xxxxxxxxxxx
 8. นพ. xxxxxx xxxxxxxxxxx
 1. นพ. xxxxxx xxxxxxxxxxx
 2. นพ. xxxxxx xxxxxxxxxxx
 3. พญ. xxxxxx xxxxxxxxxxx
 4. นพ. xxxxxx xxxxxxxxxxx
 5. นาย xxxxxx xxxxxxxxxxx
 6. นาง xxxxxx xxxxxxxxxxx
 7. นพ. xxxxxx xxxxxxxxxxx
 8. นพ. xxxxxx xxxxxxxxxxx