การประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 17 มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย

The 17th TOPF annual meeting 2022 and The First Fragility Fracture Network Day

วันที่ 1-3 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม The Chandelier โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวข้อ 20th Anniversary TOPF: The Past, Present and Future of Osteoporosis in Thailand

ค่าลงทะเบียน

  • 3,500 บาท สำหรับแพทย์ทั่วไป
  • 3,000 บาท สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด บุคลากรการแพทย์