กิจกรรมความรู้สู่ประชาชน เนื่องในวันผู้สูงอายุ เรื่อง “อาหารและการออกกำลังกายเพื่อกระดูกแข็งแรง”

กิจกรรมแนะนำการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อกระดูก รวมถึงการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมต่อผู้สูงอายุ

ที่มากิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุปีนี้ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ใน พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย ชมรมรักษ์กระดูก ร่วมกับ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ เห็นความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนให้แก่ผู้สูงอายุ จึงร่วมกันจัดกิจกรรม ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “อาหารและการออกกำลังกายเพื่อกระดูกแข็งแรง”

 

 

ในงานนี้มีผู้สูงอายุสนใจเข้าร่วมงานถึง 65 คน ค่ะ การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิฯ คือ แพทย์หญิง แหวนทับทิม ธนโกเศศ ที่มีวิธีการบรรยายให้ความรู้แบบน่าสนใจสุดๆ เลยค่ะ งานนี้เลยสนุกกันไปทั้งผู้บรรยาย และผู้ฟังก็ได้รับความรู้ไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ

 

เนื้อหาการบรรยายเน้นให้ความรู้เรื่องอาหารและการออกกำลังกาย ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุเลือกและรับประทานอาหารอย่างได้คุณค่า ดีต่อกระดูกและสุขภาพไปพร้อมๆกัน รวมทั้งการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการหกล้ม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดกระดูกหักได้

ท่านผู้อาวุโส ยังให้เกียรติ แสดงท่าออกกำลังกาย แบบ ชี่กง ที่ฝึกกันอยู่เป็นประจำ ให้พวกเราดูแลกเปลี่ยนกันด้วยค่ะ

การจัดงานครั้งนี้ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆท่าน ที่ให้ความสนใจอย่างมากค่ะ และขอขอบคุณท่านนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ ร่วมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือเป็นอย่างดี ที่ขาดไม่ได้อีกเช่นกัน คือขอขอบคุณ บริษัทกรีนสปอต จำกัด ผลิตภัณฑ์ วีซอย ไฮแคลเซี่ยม ที่นำผลิตภัณฑ์ มาแจกให้ผู้สูงอายุได้ดื่มกันด้วยค่ะ

รอพบกับพวกเราใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

พวงพยอม วัชรเสวี