โควต้าการลงทะเบียนฟรี งาน TOPF osteoporosis training course 2024

ประกาศ

งาน TOPF osteoporosis training course 2024 มีโควต้าการลงทะเบียนฟรีให้แก่แพทย์ที่ไม่สามารถนำใบเสร็จไปเบิกค่าใช้จ่ายได้

ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนตามปกติ และแจ้งความจำนงค์มาที่ official email ของมูลนิธิ topf.contact@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 (โควต้ามีจำนวนจำกัด หรือจนกว่าโควต้าจะหมด)